Liesung mam Jean Back op der MS Marie-Astride – Gesang vun der Chorale Municipale Sängerbond Museldall Waasserbëlleg

Posted by in |

  • Date: Wed, Mar 30, 2022
  • Time: 17:00 - 20:00

Liesung mam Jean Back, Gewinner vum EU Literaturpreis 2010, gesanglich encadréiert vun der “Chorale Municipale” Sängerbond Museldall Waasserbëlleg a Spezialitäten aus Italien.

Hei ass de Flyer