Comité

Der “Sängerbond Museldall Waasserbëlleg” wird zur Zeit von folgenden Mitgliedern geleitet:

NummFunktiounAdresseTelefonE-Mail
STREFF YvonPräsident15, Val Fleuri
L-6618 Wasserbillig
748592ystreff@pt.lu
MAES LucienVizepräsident2, Cité Herrenberg L-6679 Mertert621 544911lussmaes@gmail.com
KOHN MichelSekretär8, an der Laangwiss
L-6944 Niederanven
621271652mikohn@pt.lu
HANSEN FränkCaissier a Webmaster18, rue Duchscher
L-6616 Wasserbillig
748390hansenf@pt.lu
BATTAGLIA JosMember1, rue des Marais
L-6634 Wasserbillig
748498bataglia@pt.lu
FRANCO PaulMember20, Zeilewee L 6751 Grevenmacher 621527002franco_paul@hotmail.com
KOHN PitMember7, Feschergaas
L-6691 Moersdorf
621622487piko29@gmail.com
KRIER RenéMember4, rue de la Gare
L-6832 Betzdorf
710761renekrier@pt.lu
STREFF RomainMember a Webmaster32 A, Bollendorferstrasse D-54668 Echternacherbrück26710946rstreff@pt.lu